משרדים להשכרה | הירקון בני ברק

| 1 ₪
משרדים 30-700 מר, המשרדים ישופצו ויותאמו לשוכרים. פרטים נוספים בטלפון..
עיר: בני ברק
הירקון
מ"ר: 30-700
מחיר: 1 ש"ח
איש קשר:
שם הסוכנות: גגות תל אביב שיווק ויזמות נדל"ן