זכות ציבורית למונית, מכירת זכות, זכות ציבורית במונית

| 228,000 ₪
איש קשר:
למכירה זכות ציבורית 228000 + מע"מ.