השכרת זכות ציבורית | זכות ציבורית למונית | השכרת זכות

| 600 ₪
איש קשר:
אין תשלום מע"מ !! להשכרה מתאריך 6.5.2018