מונית | זכות ציבורית למונית | מחפש

| 1,400 ₪
איש קשר: ח
מונית להשכרה בפיקס שבועי 1400 שקלים בשבוע