השכרת מספר | זכות ציבורית למונית | השכרת זכות

| 1,600 ₪
איש קשר: דויד
המספר פנוי להשכרה מיידית