זכות ציבורית להשכרה | זכות ציבורית למונית | השכרת זכות

| 1,500 ₪
איש קשר:
להשכרה זכות ציבורית לתווך הארוך החל מ1.6.19