מגזין הומלס / נדל"ן / התחדשות עירונית
התארגנות דיירים פינוי בינוי והתחדשות עירונית

התארגנות דיירים פינוי בינוי והתחדשות עירונית

- 14/08/2022

התארגנות הדיירים בפרויקטים בתחום ההתחדשות העירונית, מהווה תנאי הכרחי לייזום הפרויקט והוצאתו לפועל, כאשר הצלחת הפרויקט תלויה בין היתר באופן בו הדיירים בפרויקט מתארגנים כקבוצה לצרכי שמירה על מלוא האינטרסים המשותפים להם ועל מלוא זכויותיהם על פי חוק.

יש אנשים שמחפשים להגדיל את ערך הדירה ויש אנשים שהתהליך "נופל עליהם...