dasds

כ.א.ן - תיווך ושיווק נדל

יצירת קשר

כ.א.ן - תיווך ושיווק נדל

טלפון: 050-5500390
[email protected]
על הסוכנות

המשרד מתמחה באיזורים : בית הכרם , יפה נוף , רמת בית הכרם . רמת שרת - דניה , מלחה , גבעת משואה , גבעת מרדכי, ניות. המשרד בבית הכרם 30 - כיכר דניה! מנהל - אלי כהן - 0505500390 נשמח לעזור ולייעץ...