זכות ציבורית במונית | זכות ציבורית למונית | מכירת זכות

| 228,000 ₪
איש קשר:
למכירה זכות ציבורית 228000 + מע"מ.