פליקס | זכות ציבורית למונית | השכרת זכות

| 900 ₪
בע"ה להשכרה שתי זכויות למונית ע"ס 900 ש"ח ש"ח כל אחת + מע"מ כדין , התשלום חודש בחודשו , מספרים עם ברכה ופרנסה טובה לכל החיים. נא ונא לא בשבת
איש קשר: פליקס
עיר: ramt - gan
מחיר: 900