ספרי רפואה בשפה האיטלקית למכירה בירושלים | ספרות ו...

|
9788870513462 Fisiologia ... / F. Conti (ש"ח 280 ) 9788870513479 Fisiologia ... / Conti (ש"ח 280) 9788840813776 Anatomia ... / Werner Platzer (ש"ח 180) Embriologia medica di La ... / Thomas W. Sadler (ש"ח 180) 9788832305067 Anatomia d ... / Cattaneo Luigi (ש"ח 300 ) Atlante di anatomia umana ... / Frank H. Netter (ש"ח 360) Biochimica medica. Stru ... / Noris Siliprandi, Gu ...(ש"ח 150) Nozioni di embriologia / Carinci (ש"ח 80) Patologia sistematica vet ... / MARCATO (ש"ח 660) Anatomia e istologia pato ... / Marcato Paolo S (ש"ח 300) Robbins. Le basi patologi ... / Cotran Ramzi S., Kum ...(ש"ח 1000) Enciclopedia della medici ... / Drago - Boroli (ש"ח 700) TESI DI LAUREA / Alsheque Gaby (ש"ח 280) Il Corpo umano / Susan L. Engel-Ariel ...(ש"ח 100) L'ammissione ai corsi ... / Antonella Bonetto (ש"ח 135) Chirurgia dei piccoli ani ... / VEZZONI (ש"ח 1200 )...כל הספרים במצב טוב עד חדש .. ניתן לפנות בימים ראשון/שלישי בשעות אחה"צ ... וביום שישי בשעות הצהרים .. מענה לטלפונים מזוהים בלבד
קטגוריה: - שפה זרה
פריט: ספרי רפואה בשפה האיטלקית
עיר: ירושלים
איש קשר:
מחיר: 0